Scripts variados para compilar un determinado kernel Linux sobre una Debian 11.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
fanta 97419aa292 kernel disquete 1 rok temu
README.md first commit readme 1 rok temu
compile_kernel.sh primera versión 1 rok temu
compile_kernel_disquete.sh kernel disquete 1 rok temu

README.md